Gạch Chắn Mưa Milli

18.00022.000

Gạch chắn mưa có mặt phổ biến trên thị trường từ năm 2019 được đón nhận như một trào lưu gạch ứng dụng, đặt trưng chắn mưa tốt đón gió, hiệu ứng ánh sáng đặt trưng nổi bật.

gach-bong-gio-gach-thong-gio-milli
Gạch Chắn Mưa Milli