Bản đồ Canada bằng gỗ 3D

2.500.000

Bản đồ Canada 3D bằng gỗ dùng làm quà tặng cho người Canada trang trí tường, bản đồ cho du lịch Canada, quà tân gia cho người Canada hoặc Việt Kiều Canada.

wooden-3d-map-canada
Bản đồ Canada bằng gỗ 3D

2.500.000